Ďakujeme že ste navštívili našu stránku

DONUM VITAE o.z.  (asociácia)

 

 

Asociácia Donum Vitae bola založená v roku 1990, teda krátko po páde komunizmu (pred tým nebolo možné vykonávať nijaké aktivity ktoré by boli podporované Cirkvou alebo ktoré by neboli povolené komunistickou mocou).

Zakladajúca myšlienka bola zjednotiť všetkých ľudí dobrej vôle a iné organizácie,  ktoré vidia v ľudskom živote najvyššiu hodnotu.

 

Ďalším cieľom je šíriť kultúru života, úctu k životu propagoať zodpovedné rodičovstvo.  

Tretím cieľom je poskytnúť manželom  morálne dobrý nástroj na plánovanie počatia svojich detí. 

 

 

DONUM VITAE spolupracuje s Centrami pre rodinu, Pastoračnými centrami, PRO LIFE organizáciami, vydáva letáky, učebné texty, vydalo slovenský preklad Atlasu BOM a Prirodzenej cesty.  Pripravujeme v spolupráci s prof. Ellena Giachi.  Nové vydanie.