Informácie o nás

DONUM VITAE, asociacia

 

Založená 1990

 

Ø     Združuje hnutia, asociácie s charitatívnym a výchovným zameraním, s Pro life  orienáciou

Ø     Hlavnou úlohou je vyučovanie prirodzených metód plánovania počatia, konkrétne Billingsovej metódy - BOM

Ø     Je jediným garantom správnosti výučby BOM, spolupracuje s WOOMB (World Organization Ovualtions Method Billings) a je oprávnená vydávať certifikáty  učitelom BOM

Ø     Organizuje školenia, kurzy, semináre  BOM 

Ø     Vydáva  publikácie pre používateľov a učiteľov BOM.  /Anna Cappella: Prirodzená cesta,  J.a E. Billings: Altas Ovulačnej metódy.

 

 

Prehlad aktivity:

 

1990 – založenie

1992 – orgaizovanie svetového kongresu za život v Bratislave (WORLD PRO LIFE KONGRES )

1992 – stretutie expertov a učiteľov PPR (pozvanie kard. Trujila)

1993 – Kongres o úcte k životu

1993 – Meeting Work groups of european Pro life movements (Frascati)

  1995 – aktívna účasť na na III. Svetovom Pro Life , Rím

1996 – Kongres učitelov BOM, Svit (slovensko)

1997 – svetový kongres rodín, Praha

1998 - Kongres pri 30 výroči encykliky HUMANE VITAE,  účasť na        pozvanie prof. Hilgers

1999 – World congerss of families II, Geneva

2002 – Svetový kongres BOM Melbourn – aktívna účasť (President               Dr. MIkolasik)

2009 – zapojenie sa do projektu Benedikt  - účasť na pracovnom stretnutí vo Warsawe

2010 - stali sme sa plnoprávnymi členmi  EIFLE - The European Institute for Family Life Education