Kurz Bilingsovej ovulačnej metódy na Sigorde

    V dňoch 9 - 11. októbra  2015 sa uskutočnil jesenný kurz Billingsovej ovulačnej metódy.  Priestory a duchovné zázemie poskytlo Centrum pre rodinu Sigord. V krásnom prostredí východného Slovenska sa stretlo cca 26 účastníkov kurzu.

 Kurz bol rozdelený do dvoch častí. V jednej sa noví  účastníci  zoznámili so základami Billingsovej metódy, jej princípami a vedeckým zdôvodnením. V praktickej časti sa naučili sa  viesť a vyhodnocovať svoje záznamy.  

Druhá časť kurzu bola určená pre  skúsených užívateľov Billingsovej metódy ktorí chcú svoje vedomsti a skúsenosti vložiť do služby manželom a snúbencom. Tu si mohli prehĺbiť vedomosti a   vymeniť skúsenosti so staršími lektormi.  Na záver niektorí získali certifikát učiteľa Billingsovej metódy. 

 

Sme si vedomí že v našej práci máme stále čo zlepšovať. Preto privítame postrehy účastníkov aby sme rozvíjali čo bolo dobré a odstraňovali chyby.

 

 

    

 

 

 

 

Kurz Billingsovej ovulačnej metódy – základný kurz

 Pozývame Vás na   kurz Billingsovej ovulačnej metódy ktorý organizujeme  v spolupráci s Centrom pre rodinu v Žiline

Termín kurzu je Posledný víkend v apríli   v sobotu 25.4.2015
 
Kurz je určený manželom a snúbencom ktorí chcú šťastne a zdravo prežívať svoje manželstvo, tým čo pracujú s mládežou, poradcom, katechétom kňazom a všetkým čo si chcú prehlbiť vedomosti o ludskej láske, význame a posvätnosti sexu. Privítame všetkých, ktorí chcú poznať tajomstvo zrodu života a získať kľúče od svojej plodnosti, aby mohli vedome spolupracovať s Pánom na stvoriteľskom diele
 
Prihláste sa prosím čo najskôr. pretože ak bude málo prihlásených budeme nútení kurz zrušiť.  
  
Prihlášky prosím najneskôr do 10.4.
 
Príspevok na kurz je  ?  € ( upresníme podla počtu prihlásených).
 
Miesto: Salezánsky dom,   Žilina
Trvanie: 9:00  - 17:30
Prihlasit sa môžete: 
Tu v sekcii "kniha návštev"  
 

Mailom: 

 cprza@nextra.sk

donumvitaeoz@gmail.com

 

 

 

 

Kurz 27.4. dopadol veľmi dobre.  Ďakujeme všetkým účastníkom i prednášateľom.  Účastníci kurzu získali základné poznatky Billingrosvej metódy pre vlastné využitie. Majú možnosť dalších konzultácii ss  inštruktormi a lektormi.  Niektorí prejavili prianie zapojiť sa do práce lektorov. Pokrarčovací kurz pre prehĺbenie vedomostí a získanie metodických zručností bude v druhý víkend v októbri v Centre pre rodinu  Sigord - pri Prešove.

 

 

 

 

 

Oznamujeme všetkým záujemcom i že v posledný aprílový víkend - sobota 27.4. Bude v Žiline kurz Billingsovej metódy. Kurz je určený Manželom ktorí chcú šťastne a zdravo prežívať svoje manželstvo, tým čo pracujú s mládežou, poradcom, katechétom kňazom a všetkým čo si chcú prehlbiť vedomosti o ludskej láske, význame a posvätnosti sexu. Prihlášky prosím najneskôr do 15.4.2014 cez sekciu kotakty, alebo priamo na cprza@nextra.sk.  Podrobné informácie pošleme prihláseným záujemcom.

 

 

 

 

 

Milí priatelia,
Po našej návšte  Európskeho parlamentu v máji 2012, na pozvanie MUDr. Mikolášika, vznikla celeurópska iniciatíva "Jeden z nás", ktorej cieľom je skoncovať s financovaním aktivít, pri ktorých sa predpokladá ničenie ľudských embryí najmä v oblasti výskumu, rozvojovej pomoci a verejného zdravia. Túto iniciatívu je už možné podporiť aj cez internet vyplnením formulára na internetovej stránke:
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000005/public/index.do?initiativeLang=sk

 


Postup podpory iniciatívy cez internet:
1. Navštívte stránku: https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000005/public/index.do?initiativeLang=sk
2. Ak nemáte text v slovenčine, v strede stránky alebo vpravo hore si vyberte slovenčinu.
3. Úplne dole na stránke kliknite na tlačidlo „Podporiť iniciatívu“.
4. Na ďalšej stránke si dole si zvoľte členský štát Slovensko.
5. Vyplňte formulár, zadajte kontrolné znaky a kliknite na tlačidlo „Predložiť“.
6. Zobrazí sa vám poďakovanie za podporu iniciatívy „Jeden z nás“ a potvrdenie, že vaše vyhlásenie o podpore bolo úspešne predložené.

 

iniciatívu je možné podporiť iba raz, a to najneskôr do 10. mája 2013! V prípade fyzického vyplnenia formulára je potrebné podpísané hárky zaslať najneskôr do 28. apríla 2013  na adresy:

DONUM VITAE, Smreková 5, 010 07 Žilia
Fórum života Heydukova 14, 811 08 Bratislava

Fórum Kresťanských inštitúcií, Gorkého 15, 811 01 Bratislava