Kontaktné inforácie

Donum vitae o.z.

charitatívna a vzdelávacia nezisková organizácia

Sídlo: Smreková 5, 010 07 Žilina

IČO: 14221055

e-mail: donumvitaeoz@gmail.com 

Prezident:

MUDr, Miroslav Mikolášik: miroslav@mikolasik.sk

Viceprezidenti:

MUDr. Štefan Horvath: horvathstefan@nextra.sk

MUDr. František Orlovský: orlovsky@slnet.sk

RNDr. Martin Čelko: celkomar@gmail.com

Mgr. Mia Lukáčová: mia@lukacova.sk

 

 

Banka:

OTB Banka pob Žilina

číslo účtu:

10104647/5200 - do správy pre prijímatela prosíme uviesť DONUM VITAE

 
 

Kontaktujte nás