Nová akcia

06.10.2012 22:39

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.